Услуги предлагани от „Караман“ООД:

1.    Изграждане на нови,ремонт и подмяна и преустройство на съществуващи водопроводни инсталации в сгради
2.    Външни водопроводи и канализации ,дренажни и отводнителни съоражения
3.    Комплексно обзавеждане санитарни възли и бани - инсталации,настилки,облицовки- доставка и монтаж на съоръжения и оборудване
4.    Комплексно саниране  на нови и съществуващи сгради -подмяна на дограма,РVС и Алум.,топлоизолация,дюбелиране,мрежа,шпакловка,голям набор по цвят и структура на водоустойчива полимерна външна мазилка,фасадно боядисване.
5.    Изпълнение на всички видове покривни хидроизолации на нови и съществуващи сгради ,тенекеджийски работи отводняване с олуци
6.    Ремонт на съществуващи и нови покриви - с дървена конструкция,обшивки,покриване с керемиди,ламарина,бардолин,ондолин и др.
7.    Довършителни работи в нови и съществуващи сгради - мазилки ,шпакловки,бояджийски работи,всички видове настилки ,облицовки и други с материали на фирмата  и на клиентите.
8.    Външни настилки и облицовки с естествени материали -гнайс ,павета,с бетонови изделия ,тротоарни плочи и декоративни пресовани изделия,бетонови и стоманобетонови настилки,асфалтобетонови покрития,шлайфан бетон
9.    Изпълнение на изкопни и насипни работи  за различни цели със собствена механизация и работници
10.    Строителна механизация под наем /Багери "Коматцу"с пробивен чук,машини за рязане на асфалт ,валяци/