Услуги предлагани от Караман ООД

УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КАРАМАН ООД

1.    Изграждане на нови, ремонт, подмяна и преустройство на съществуващи водопроводни инсталации в сгради;
2.    Външни водопроводи и канализации, дренажни и отводнителни съоръжения;
3.    Комплексно обзавеждане санитарни възли и бани - инсталации, настилки, облицовки - доставка и монтаж на съоръжения и оборудване;
4.    Комплексно саниране на нови и съществуващи сгради;
5.    Изпълнение на всички видове покривни хидроизолации на нови и съществуващи сгради;
6.    Ремонт на съществуващи и нови покриви - с дървена конструкция, обшивки, покриване с керемиди, ламарина, бардолин, ондолин и др.
7.    Довършителни работи в нови и съществуващи сгради - мазилки, шпакловки, бояджийски работи, всички видове настилки, облицовки и други с материали на фирмата и на клиентите;
8.    Външни настилки и облицовки с естествени материали;
9.    Изпълнение на изкопни и насипни работи за различни цели със собствена механизация и работници;
10.    Строителна механизация под наем - багери Коматцу с пробивен чук, машини за рязане на асфалт, валяци;