Фирма „Караман“ ООД е изпълнила следните по-големи обекти:

1. Монтажните работи от обект „Водоснабдяване група Ястреб-Минзухар“.
2. „ОР на административна града на „Електроразпределение Пловдив“ АД – клон Кърджали.
3. Направа на „В и К“ и довършителни работи на Агенция по кадастър гр. Кърджали.
4. Направа на „В и К“ и довършителни работи на хотел „Перперикон“ гр. Кърджали.
5. Направа на „В и К“ и довършителни работи на блок на Ардастрой гр. Кърджали.
6. Монтажните работи на обект „Изместване на водопроводи на обект „Път – Кърджали – Маказа“.
7. „ОР“ на касов салон на ЕПР Джебел на „Електроразпределение Пловдив – клон Кърджали“
8. Ремонт на ЦДГ „Здравец“ гр. Кърджали.
9. Водоснабдяване с. Кобиляне.
10. Отвеждане водите при кръстовище бул. „България“ и ул. „Капитан Петко Войвода“.
11. Ремонт на ЦДГ с. Енчец.
12. Ремонт на АС част трафопостове район Кърджали, район Джебел, район Подкова, ВС „Аврен“, ВС „Звездел“.
13. Ремонт на обект „ВЕЛ“ Върбица; Подмяна на водопровод и пътен подход П/ст Ардино 110/20kV; подмяна на чакъл под трансформатори на П/станции на НЕК; Ремонт на помещение АРГ 110 kV гр. Кърджали; П/ст Момчилград ремонт на покривна хидроизолация.
14. „Клонове от главен колектор IX“.
15. Ремонт в административна сграда на Пътно управление гр. Кърджали; снегоринна база с. Паничково и административна сграда гр. Момчилград.
16. Ремонт хидроизолация СОУ „Кл. Охридски“ гр. Кърджали.
17. „ОР“ на „ЦДГ Баба Тонка“ гр. Кърджали.
18. „ОР“ на „В и К“ част на сграда на столично „Електроразпределение“ гр. София.
19. Реконструкция на водопровод „Булфанко“ гр. Кърджали.
20. „ОР“ на басейн „Арпезос“ гр. Кърджали.
21. „ОР“ на сградата на „Електроразпределение“ гр. Кърджали.
22. Водоснабсяване група Миладиново.
23. Направа на вътрешна водопроводна мрежа с. Минзухар.
24. Направа на еднофамилна жилищна сграда с. Бойно.
25. „ОР“ на сгради, „В и К“ и ремонт на санитарните възли в сградата на Обласна Дирекция гр. Кърджали.
26. Авторемонтна база „Балтимекс“ гр. Кърджали.
27. Монтажната част от обект „Водоснабдяване група Мост – Бащино I-ви етап.
28. Благоустрояване кръгово кръстовище при Автогара XXI век гр. Кърджали.
29. „ОР“ на ЦДГс. Петлино.
30. „ОР“ на ЦДГ с. Опълченци.
31. Площадкова канализация и водопровод в двора на „Хастекс“ гр. Крумовград.
32. Ремонт в дома на шофьора гр. Кърджали.
33. „ОР“ на ЦДГ с. Люляково.
34. „ОР“ на административна сграда в КЕЦ Кърджали.
35. „ОР“ на трафопостове в КЕЦ Димитровград.
36. Изграждане на пристройка към ТП Черноочене.
37. Възстановяване и укрепване на комплекс „Ученически общежития“ №1, 2, 3 и 4.
38. Път III-5071 с. Долна крепост.
39. Монтажните работи от обект „ПТКП“ ул. „Републиканска“.
40. Фундамент за балон „О2“, път до кислородна станция и ремонт в сградата на ОДПФЗС д-р В. Власакев гр. Кърджали.
41. Път Долна крепост км 1.15.
42. Подмяна на водопровод ул. „Републиканска“ от ул. „Булаир“.
43. Направа на площад в с. Ц. Кирково I-ви етап – „западна пиецента.
44. „ОР“ и рехабилитация на улици в община Кирково.
45. Укрепване на основите и ремонт на джамия в Кърджали.
46. Колмплекс ученически общежития №1 и №2 – ел. част и ремонтни работи.
47. „ОР“ на санитарни възли в сградата на община Кърджали.
48. „ОР“ на санитарни възли в училищата в обяина Кърджали.
49. „ОР“, балансиране и рехабилитация на улици в кметство Стремци, Бели пласт.
50. Ремонт АС част на трафопостове в КЕЦ Момчилград.
51. „В и К“ част на обект „Пазар на производителите“ гр, Кърджали.
52. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на бул. „Беломорски“ гр. Кърджали.
53. Реконструкция на етернитовата водопроводна мрежа с. Горно Прахово.
54. Път до ПС Миладиново.
55. Ремонт на паспортни служби към Областна дирекция полиция гр. Кърджали.
56. Благоустояване улица с. Мургово.
57. „ОР“ на ученически столове СОУ „Кл. Охридски“.
58. „ОР“ санитарни възли и подмяна на дограма в РПУ гр. Кърджали,
59. Етап от обект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа“ гр. Кърджали.
60. „ОР“ в сградата на РПУ гр. Кърджали II-ри етап.
61. Инженеринг на ПСОВ с. Бойно, община Кърджали.
62. Реконструкция на съществуваща водопроводна и канализационна мрежа в района на ОЦК гр. Кърджали.
63. Фабрика за врати „Евростил“ гр. Кюстендил – част „В и К“.
64. Водоснабдяване кв. „Боровец“ гр. Кърджали – монтажна част.
65. Реконструкция промишлен водопровод басейн „Арпезос“.
66. Външна канализация в двора на ОУ с. Стремци.
67. Яз. Батак – вили „Чиговчарк“ – „В и К“ част.
68. Дъждопроиемни канавки на „Пазар на производителите“ на ул. „Републиканска“.
69. Заустване канализация пред хотел „Арпезос“ гр. Кърджали.
70. Ремонт на водоем „Глухар“ 1, 2 и 4 и водоем „Бели брези“.
71. Фонтан в парк „Простор“.
72. Канализация между ул. „Републиканска“ и ОАПС гр. Кърджали.
73. Реконструкция и основен ремонт на ТДДА гр. Кърджали част „В и К“.
74. Частичен ремонт микрочзовир „Невестино“.
75. Благоустрояване на улици в с. Мургово.
76. Направа на селски пътища, бналансиране и рехабилитация на улици в кметство с. Ястреб.
77. Направа на селски пътища, бналансиране и рехабилитация на улици в кметство с.Соколояне.
78. Основен ремонт и рехабилитация на общински път III-865 Бойно – Каменарци.
79. Основен ремонт и рехабилитация на общински път III-5009 Солище – Иванци от км 0+000 до 1+200.
80. Направа на улица „Виолета Якова“ кв. „Гледка“.
81. Основен ремонт в сграда на ОДП Кърджали.
82. Основен ремонт на спортна зала към СОУ „Отец Паисий“ с. Кирково.
83. Основен ремонт на детски градини и училища в община Кърджали.
84. Основен ремонт на РПУ гр. Кърджали.
85. Жилищна сграда с търговски център УПИ 3030 кв. 94 гр. Кърджали.
86. Ремонт в сградата на община Кърджали.
87. Преместване на областна администрация в бл.“Б“ и „В“ в адм.сграда гр.Кърджали България № 41.
88. Основен ремонт на административна сграда ОПУ Кърджали.
89. Масивна сграда кв. 95 гр. Кърджали.
90. Ремонт на санитарни възли „Гарантоинвест“ гр. Кърджали.
91. Основен ремонт на АДВ – ИРМ гр. Кърджали.
92. Канал за коли на „Стил 96? гр. Кърджали.
93. Ремонт на покрив склад 4, 5, 6 и 7 гр. Кърджали.
94. Ремонт на П/ст „Бенковски“, П/ст „Арпезос“, П/ст „Гледка“.
95. Ремонт на ТП 27 и ТП 30 гр. Момчилград.
96. Изграждане на център от семеен тип за деца от 3 до 7 години гр.
97. Възстановяване и/или подмяна уреди и съоръжения ,вътрешен ремонт на ФС в СОУ“Й.Йовков“ ;
98. Възстановяване и/или подмяна уреди и съоръжения ,вътрешен ремонт на ФС в ГПЧЕ „Хр.Ботев“
99. Изграждане на подходи и пътеки за хора в неравностойно положение „Й.Йовков“,“Кл.Охридски
100. Ремонт на ЦДГ с. Енчец, ЦДГ с.Звиница ,с.Чифлик
101. Извършване на ремонт на ЦДГ с.Чорбаджийско
102. Напорен водоем „Сестринско “ с V=25м3
103. Ремонт в П/ст“Веселчане“
104. Ремонт на покрив и хидроизолация в бившата сграда на „Сердика“
105. Ремонт на АС на ТП в КЕЦ Кърджали
106. Направа на хидроизолация и ремонт на АС на ТП в КЕЦ Момчилград
107. Укрепване на улица м/у осови точки 2 и 12 в с.Сипей
108. Частична канализация и изместване водопровод и канализация в трасето на подпорна стена с.Сипей
109. Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски“
110. Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр.Кърджали ІІ-ри етап
111. Направа на водопровод и оросителна система на бетонов център на „Ардастрой“ ООД
112. Ремонт сан.възли в 119 СОУ гр.София
113. Социален патронаж с.Негушево , Горна Малина гр.София
114. ОДЗ “ Брезичка “ София , част ВиК
115. МВР Момчилград ремонт на ВиК част
116. Реконструкция ВиК в сграда на Горско стопанство гр.Кърджали
117. Админстративна сграда с търговски партер в УПИ ІХ имоти 1074,1075,1077 кв.185 на „Пътстрой-инженеринг „АД, ВиК част
118. Пътни бордюри на гл.път с.Бели пласти баластриране в с.Ястреб
119. Асфалтиране улица в с.Каменарци
120. Асфалтиране улица в с.Воловарци
121. Направа на стадион и път с.Три могили
122. Рехабилитация на улици в с.Стремци
123. Основен ремонт на път Бели пласт-Стремци / Ястреб и път Бели пласт-Стремци / Соколяне
124. Направа на улични настилки в стара махала на с.Мургово ,община Кърджали
125. Ремонт на улични настилки в кметство Стремци , Рани лист и Мургово , община Кърджали