Асфалтиране на пътища

Парк „Арпезос – Север” град Кърджали

Воден цикъл в град Кърджали

Канавки в село Паничково

Снегопочистване

Саниране

Ремонт на ОДП Кърджали

Семеен център в град Смолян

Площад в село Бенковски

Басейн и спортна зала в село Кирково

Площад в село Кирково

Подпорна стена в село Сипей

Улици в град Кърджали

Възстановяване на съоръжение път Ненково