Ремонт на Обласна дирекция на полицията в гр. Кърджали