Фирма " Караман " ООД  развива това направление в своята дейност от 2003 г. В началото е предлагала предимно ВиК услуги и ремонти.Последователно и ускорено ,в следващите периоди,тя обогатява своите ресурси и производствени възможности и днес е в състояние да изгражда почти всички видове строителни обекти- високо строителство,външни и вътрешни водопроводни и канализационни инсталации и мрежи,улици и съораженията към тях,асфалтиране и др.
Фирмата ни е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя  като може да изпълнява строежи от първа до пета категория от І и ІV група и строежи от трета до пета категория от ІІ и ІІІ група.
Строителите на фирмата са изпълнявали и изпълняват обекти в много и  различни населени места от региона и извън него.На много големи обекти са участвали като подизпълнители.
Фирмата разполага с  достатъчно висококвалифицирани изпълнителски и ръководни  кадри инженери,строителни техници ,икономисти и всички видове висококвалифицирани майстори специалисти.В строителната дейност на фирмата са заети  над 80 човека.
Постоянна политика на "Караман" ООД е непрекъснатото увеличаване и обогатяване на производствено- техническата база и строителна механизация.Разполагаме с всичката нужна за дейността механизация -
Багери ,в т.ч и с къртач;валяци,асфалтополагаща машина,компресори,агрегати за заваряване на тръби,ръчен механизиран инструмент , всички видове транспорт и съоражения - скелета ,инвентарен кофраж,измервателни уреди и т.н.За своите клиенти фирмата предлага механизация под наем.