SBS хидроизолационни мембрани на General Membrane

SBS битумните мембрани на General Membrane се произвеждат от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен (SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Притежават много добра огъваемост, поради което функционират изключително успешно при ниски температури в студени климатични зони. Битумната мембрана трябва да бъде покрита задължително с минерална посипка и/или слой тежка защита (баласт, чакъл и др.). SBS битумните хидроизолационни мембрани на General Membrane са изключително подходящи за използване при метални конструкции, конструкции, положени на сериозни натоварвания, покривни хидроизолационни системи с послоен монтаж, основи, фундаменти и др.