Контакти

гр. Кърджали
бул "България" №93
склад,офис и магазини

0361/ 6 25 91 и 0361/ 6 25 93
0897 98 55 52 ;0897 98 55 62 ; 0897 98 55 56
0361/ 6 25 91 и 0361/ 6 25 93
karamanood@abv.bg

Понеделник - Петък 7:15 - 18:30
Събота - 7:15 - 18:00
Неделя - 8:00 - 14:00